Menu

Croeso

Diolch am ymweld â’n gwefan! Er mai Saesneg ydi prif iaith ein cyfarfodydd, mae sawl un ohonym ni’n Gymry Cymraeg ac yn falch iawn o gael byw yma yn Nimbych a’r cyffiniau ac o gael gwasanaethu ein cymuned drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae croeso mawr iawn i chi ymuno â ni ar y Sul, neu ar nos Iau yn nghartref Dafydd ein gweinidog. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.